Restitutieformulier teruggaaf opslag agrariërs Ondernemersfonds Montfoort.

Geachte aanvragers restitutie, 

Naar aanleiding van twee rechterlijke uitspraken in het jaar 2021, is de restitutieregeling met ingang van 01-01-2021 komen te vervallen.

Hierdoor is het per 01-01-2021 niet meer mogelijk om restitutie aan te vragen. Voor agrariërs die in het kalenderjaar 2020 géén restitutie hebben aangevraagd, is er tot 01-05-2022 nog een mogelijkheid om dit aan te vragen.

Vanaf 01-05-2022 komt het onderstaand restitutieformulier te vervallen en is het niet meer mogelijk om restitutie aan te vragen over het kalenderjaar 2020 en verder.