Verslag

Verslag

Het Ondernemersfonds jaarverslag en financieel overzicht zijn inzichtelijk voor het publiek. Middels deze documenten legt het bestuur van het Ondernemersfonds verantwoording af aan alle bij het fonds betrokken partijen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Overzicht inkomsten en uitgaven Ondernemersfonds 2021

CONTACT MET HET ONDERNEMERSFONDS

Heeft u met interesse onze site bezocht? Bent u nieuwsgierig naar het fonds of heeft u een goed idee voor het bedrijfsleven in Montfoort & Linschoten? Dan komen wij graag in contact met U!